1.
RACHUBA, Andrzej. Livonian and Courlander nobility in Samogitia in the 17th and 18th century. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 26 listopad 2020, T. 55, s. 155–180. [udostępniono 1.12.2021]. DOI 10.12775/KLIO.2020.039.