1.
WRONISZEWSKI, Jan & MIKULSKI, Krzysztof. Manor estates in the context of changes in the economic situation of Poland in the 14th–17th centuries. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 26 listopad 2020, T. 55, s. 137–154. [udostępniono 1.12.2021]. DOI 10.12775/KLIO.2020.038.