1.
TEAM OF "KLIO", The Editorial. From the Editors. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 26 listopad 2020, T. 55, s. 3–6. [udostępniono 4.10.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2020.033.