1.
KŁODZIŃSKI, Karol. Praetorian Prefects of Emperor Commodus. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 19 listopad 2020, T. 55, s. 65–106. [udostępniono 26.9.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2020.036.