1.
FALKOWSKI, Tomasz. The Physics of History Braudel and the concept of event. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 19 listopad 2020, T. 55, s. 31–64. [udostępniono 28.9.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2020.035.