1.
KOWALSKI, Henryk Bolesław. Pietas and impietas as the characteristics of ‘good’ and ‘bad’ citizens and politicians in Rome during the decline of the Republic. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 15 styczeń 2021, T. 58, nr 2, s. 67–91. [udostępniono 27.3.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2021.013.