1.
KLUCZEK, Agata Aleksandra. The ruler in the "citizen’s garb" or the image of dynasts in Trajan Decius’s coinage (249–251). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 15 styczeń 2021, T. 58, nr 2, s. 43–66. [udostępniono 24.1.2022]. DOI 10.12775/KLIO.2021.012.