1.
ZIOBER, Aleksandra. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania oskarżeń o czary w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII stuleciu. Przyczynek do badań. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 17 wrzesień 2020, T. 53, nr 2, s. 133–150. [udostępniono 24.2.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2020.022.