1.
PANASIUK, Adam. Społeczno – gospodarczy obraz Sławatycz w świetle inwentarzy (1679-1764) (dawny powiat brzeskolitewski województwa brzeskolitewskiego). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 7 kwiecień 2022, T. 61, nr 1, s. 25–77. [udostępniono 22.3.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2022.002.