1.
PĘKACKA-FALKOWSKA, Katarzyna & SIEK, Bartłomiej. Gdańska ordynacja dla fizyków miejskich z 1661 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 26 listopad 2020, T. 56, nr 4, s. 137–168. [udostępniono 29.1.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2020.064.