1.
WYDZIAŁKOWSKA, Paula Magdalena. Zagraniczne podróże Polek w epoce oświecenia. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 26 listopad 2020, T. 56, nr 4, s. 199–206. [udostępniono 25.2.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2020.067.