1.
DUŻY, Wiesława. „Oświecenie nieoświecone. Poza normą i modą”, Warszawa, 27–28 listopada 2019 r. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 21 kwiecień 2020, T. 52, nr 1, s. 205–210. [udostępniono 8.12.2021]. DOI 10.12775/KLIO.2020.015.