1.
BARTOSZEWICZ, Agnieszka Maria. Migracje w późnośredniowiecznych miastach polskich w świetle źródeł dotyczących dziedziczenia majątku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 21 kwiecień 2020, T. 52, nr 1, s. 31–46. [udostępniono 7.12.2021]. DOI 10.12775/KLIO.2020.002.