1.
JAKUBOSZCZAK, Agnieszka Krystyna & ROSZAK, Stanisław. Hrabina Louise Charlotte Schwerin (1684-1732) i Regina Salomea z Rusieckich Pilsztynowa (1718-po 1763) - w poszukiwaniu nowej ojczyzny i miejsca w społeczeństwie. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 21 kwiecień 2020, T. 52, nr 1, s. 111–130. [udostępniono 1.12.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2020.006.