1.
BENKEN, Przemysław. Mark Bowden, Hue 1968. Wietnam we krwi, Poznań 2019, tłum. Mateusz Fafiński, ss. 639. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 21 kwiecień 2020, T. 52, nr 1, s. 177–190. [udostępniono 23.4.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2020.012.