1.
ŁACH, Wiesław Bolesław. Plany rozbudowy fortyfikacyjnej w ramach Frontu Mazowieckiego wobec zagrożenia niemieckiego z Prus Wschodnich w 1919 r. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 26 listopad 2020, T. 56, nr 4, s. 89–110. [udostępniono 1.12.2021]. DOI 10.12775/KLIO.2020.062.