1.
KEMPA, Tomasz. Henryk Lulewicz (22 IV 1950 – 21 V 2019) in memoriam. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 21 kwiecień 2020, T. 52, nr 1, s. 211–215. [udostępniono 30.11.2021]. DOI 10.12775/KLIO.2020.016.