1.
FASZCZA, Michał Norbert. The Face of Battle ponad 40 lat później, czyli kilka uwag na marginesie wydania polskiego przekładu dzieła Johna Keegana. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 17 wrzesień 2020, T. 53, nr 2, s. 259–274. [udostępniono 19.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2020.029.