1.
STOBIECKI, Rafał. Środowisko polskich historyków – emigrantów po II wojnie światowej jako wspólnota wartości. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 30 grudzień 2019, T. 51, nr 4, s. 7–20. [udostępniono 23.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2019.034.