1.
KRASNODĘBSKI, Jarosław. Sprawozdanie z Międzynarodowej Letniej Szkoły „Rosyjsko-polskie punkty styczne i paralele historyczne”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 30 grudzień 2019, T. 51, nr 4, s. 237–241. [udostępniono 22.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2019.050.