1.
PAWLAK, Marcin. Herodes Atticus and the Athenians. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 26 listopad 2020, T. 55, s. 107–136. [udostępniono 29.11.2021]. DOI 10.12775/KLIO.2020.037.