1.
HAJDRYCH, Łukasz. Procesy o czary przed sądem wójtowskim miasta Żerkowa w pierwszej połowie XVIII wieku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 17 wrzesień 2020, T. 53, nr 2, s. 247–258. [udostępniono 6.12.2021]. DOI 10.12775/KLIO.2020.028.