1.
PAWLAK, Marcin. Izdebski A., Średniowieczni Rzymianie i Przyproda. Interdyscyplinarna historia środowiskowa. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 30 grudzień 2019, T. 51, nr 4, s. 223–232. [udostępniono 27.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2019.048.