1.
KARCZEWSKA, Joanna Danuta. Lokacje miast w dobrach prywatnych na Krajnie w średniowieczu (do końca XV wieku). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 14 styczeń 2021, T. 59, nr 3, s. 55–80. [udostępniono 7.12.2021]. DOI 10.12775/KLIO.202.022.