1.
LIWERSKA, Aneta. Inskrypcja Apellasa jako źródło poznania charakteru opieki nad pacjentem w asklepiejonie epidauryjskim w II w. n.e. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 21 kwiecień 2020, T. 52, nr 1, s. 3–30. [udostępniono 24.1.2022]. DOI 10.12775/KLIO.2020.001.