1.
ZIELECKA-MIKOŁAJCZYK, Wioletta. Próby integracji prawosławnej społeczności diecezji przemyskiej wokół obrony prawosławia w l. 1596-1610. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 30 grudzień 2019, T. 51, nr 4, s. 65–84. [udostępniono 21.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2019.037.