1.
KOMÁRKOVÁ, Hana. A comparative perspective on the oath of a new burgher. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 10 marzec 2021, T. 59, nr 3, s. 33–54. [udostępniono 7.12.2021]. DOI 10.12775/KLIO.202.021.