1.
ŁYCZAK, Bartłomiej. Złotnicy głogowscy, członkowie cechu we Wschowie. Z dziejów gospodarczych i religijnych pogranicza śląsko-wielkopolskiego na przełomie XVII i XVIII wieku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 21 kwiecień 2020, T. 52, nr 1, s. 47–58. [udostępniono 1.3.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2020.003.