1.
SAWICKI, Mariusz. Znaczenie polityczno-militarne Würzburga i innych państw Rzeszy Niemieckiej w początkach wojny o sukcesję hiszpańską w oczach dyplomacji francuskiej. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 21 kwiecień 2020, T. 52, nr 1, s. 89–110. [udostępniono 19.1.2022]. DOI 10.12775/KLIO.2020.005.