1.
MODRZYŃSKI, Paweł Mateusz. Konferencja naukowa „Interpretacje przyrody w przeszłości. Rozumienie, znaczenia, symbole”, Toruń 15–16 listopada 2018. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 20 czerwiec 2019, T. 49, nr 2, s. 209–214. [udostępniono 28.3.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2019.022.