1.
BENKEN, Przemysław. Artysta i artylerzysta – o służbie wojskowej Adama Bunscha w latach 1915–1945. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 30 grudzień 2019, T. 51, nr 4, s. 137. [udostępniono 22.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2019.040.