1.
GOŁĘBIEWSKA, Joanna. Odzyskanie niepodległości w Płocku opisane w pamiętniku działaczki społecznej, publicystki i regionalistki Marii Macieszyny. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 29 wrzesień 2019, T. 50, nr 3, s. 59–81. [udostępniono 26.3.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2019.026.