1.
PĘKACKA-FALKOWSKA, Katarzyna. Instrumenty chirurgiczno-anatomiczne i rytownicze gdańskiego lekarza Christopha Gottwalda (1636–1700). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 24 listopad 2018, T. 46, nr 3, s. 157–183. [udostępniono 27.10.2021]. DOI 10.12775/KLIO.2018.037.