1.
PIÓRKOWSKA, Joanna. Londyńska reduta. Władysław Raczkiewicz (1885-1947), t.1, red. Jarosław Kłaczkow, Mirosław Golon, Krzysztof Kania, Zbigniew Girzyński, Toruń 2017 ss. 334, Londyńska reduta. Prezydenci RP na uchodźstwie i działalność polskiej emigracji niepodległościowej,. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 21 listopad 2018, T. 45, nr 2, s. 161–170. [udostępniono 28.3.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2018.027.