1.
KUCHARSKI, Adam. Poza światem tradycyjnego Grand Tour. Wczesnonowożytne podróże po Europie Północnej i Środkowej. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 21 listopad 2018, T. 45, nr 2, s. 117–130. [udostępniono 24.3.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2018.022.