1.
ŁADOŃ, Tomasz. Rozwój kariery politycznej Lucjusza Korneliusza Sulli w latach dziewięćdziesiątych I wieku przed Chr. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 31 grudzień 2018, T. 47, nr 4, s. 9–27. [udostępniono 24.2.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2018.047.