1.
BENYSKIEWICZ, Krzysztof. Wyprawa Bolesława Chrobrego i Światopełka na Kijów w ruskiej tradycji historiograficznej (XIV–XVI wiek). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 29 marzec 2019, T. 48, nr 1, s. 17–40. [udostępniono 29.9.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2019.002.