1.
KŁODZIŃSKI, Karol. August i Rzym: pamięć, rytuały i praktyki życia codziennego. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 26 czerwiec 2018, T. 43, nr 4, s. 149–156. [udostępniono 31.1.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2017.049.