1.
WOŁOS, Mariusz & KLIMCZYK, Ewa. Jak to strzelcy Nabokowom Kacice rekwirowali, czyli o makrohistorii odzwieciedlonej w mikrohistorii. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 26 czerwiec 2018, T. 43, nr 4, s. 85–105. [udostępniono 26.1.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2017.046.