1.
KAMIEŃSKI, Andrzej. Kulisy kapitulacji wielkopolskie pospolitego ruszenia pod Ujściem w 1655 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 26 czerwiec 2018, T. 43, nr 4, s. 47–68. [udostępniono 28.1.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2017.044.