1.
FRĄŚ, Marcin. Książę Kazimierz Konradowic i Kujawy jego czasów. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 21 listopad 2018, T. 45, nr 2, s. 131–136. [udostępniono 27.3.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2018.023.