1.
WYDZIAŁKOWSKA, Paula Magdalena. Sprawozdanie z ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej ,,Bezczas: stałość, skostniałość, tradycja’’, Lublin, 9-11 IV 2018 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 21 listopad 2018, T. 45, nr 2, s. 171–175. [udostępniono 24.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2018.028.