1.
KUŁACZ, Sławomir. Uwagi na temat służby Stanisława Maczka w armii austro-węgierskiej. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 29 marzec 2019, T. 48, nr 1, s. 89–104. [udostępniono 29.9.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2019.005.