1.
BURDZY, Dominika. Szlachta w Sandomierzu w XVI i na początku XVII wieku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 30 marzec 2018, T. 42, nr 3, s. 31–56. [udostępniono 9.12.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2017.027.