1.
ZIELECKA-MIKOŁAJCZYK, Wioletta. The Activity of the Orthodox Nobility from the Eparchy of Przemyśl on Behalf of the Orthodox Church in the 17th Century. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 15 wrzesień 2018, T. 44, nr 1, s. 41–55. [udostępniono 21.3.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2018.003.