1.
MAŁYSIAK, Justyna. Sąd który przerażał i jego nieustępliwy Sędzia. Eschatologia strachu w kazaniach karmelitańskich Klemensa od Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i Serapiona Kociełkowicza. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 21 listopad 2018, T. 45, nr 2, s. 21–36. [udostępniono 27.3.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2018.017.