1.
MARCHLEWICZ, Krzysztof. Paweł Hamera, Wielki Głód w Irlandii 1845–1852 w świetle prasy angielskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, ss. 300, ryc. 111. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 29 grudzień 2017, T. 41, nr 2, s. 155–160. [udostępniono 3.10.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2017.021.