1.
KŁUSEK, Mirosław. Nadzwyczajny podatek od wzbogacenia wojennego wynikającego ze zobowiązań prywatnoprawnych i publicznych powstałych przed 1 września 1939 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 29 grudzień 2017, T. 41, nr 2, s. 99–124. [udostępniono 25.9.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2017.018.