1.
CZUGUJ, Taras. Ksiażę Roman Mścisławowicz w rusko-polskich stosunkach z drugiej połowy XII wieku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 29 grudzień 2017, T. 41, nr 2, s. 31–52. [udostępniono 4.10.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2017.015.