1.
FIC, Agnieszka & WOJDON, Joanna. Obraz historii Polski w narracjach dolnośląskich maturzystów. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 29 grudzień 2017, T. 41, nr 2, s. 13–29. [udostępniono 17.4.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2017.014.